Παράταση δηλώσεων μαθημάτων ΠΠΣ

10/05/2022

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22 να πραγματοποιήσουν τη δήλωση μαθημάτων τους στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής γραμματείας my-studies η οποία θα ανοίξει εκ νέου από Τετάρτη 11/5/22 έως και Κυριακή 15/5/22 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις.

Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση για το τρέχον εξάμηνο και έχει οριστικοποιηθεί από την Γραμματεία (δηλ. εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων) δεν μπορούν να υποβάλλουν ξανά ή να τροποποιήσουν την οριστικοποιημένη.

Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ.

Κατηγορία