Προκηρύξεις εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος, εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

15/05/2022

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, με ηλεκτρονική ψηφοφορία από 10:00 έως 14:00. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Α56.