Θέση εργασίας, IT System Operators - Euronet Worldwide