Θέση εργασίας, Software Engineers - POS Development Team - Euronet Worldwide