Αξιολόγηση προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022 του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

17/05/2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών η οποία θα διεξαχθεί από 23/05/2022 μέχρι 05/06/2022.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του ΕΚΠΑ (
http://survey.uoa.gr).

Η συμμετοχή των φοιτητών του ΠΠΣ γίνεται με τον ηλεκτρονικό ιδρυματικό τους λογαριασμό. Οι φοιτητές του ΠΠΣ ενημερώνονται με μήνυμα για τα μαθήματα που μπορούν να αξιολογήσουν σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων τους. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ή όχι, χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί . Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή με το λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε και κατ' επέκταση με τον κάτοχο του λογαριασμού.

Ζητούμε τη συμμετοχή σας στην αξιολόγηση των μαθημάτων που έχετε  δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο καθώς συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες του Τμήματος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων και την βελτίωση του ΠΠΣ.

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κατηγορία