3 νέες θέσεις εργασίας στο R&D τμήμα της EIGHT BELLS

02/06/2022

3 νέες θέσεις εργασίας στο R&D τμήμα της EIGHT BELLS

Η ερευνητική εταιρεία πληροφορικής EIGHT BELLS LTD αναζητά να στελεχώσει το υποκατάστημά της στην Αθήνα με απόφοιτους πληροφορικής σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.

Techno-economics Expert on ICT: https://www.8bellsresearch.com/join-our-team/

System Administrator: https://www.8bellsresearch.com/join-our-team/

ICT Project Manager: https://www.8bellsresearch.com/join-our-team/

Η εταιρεία προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα συνεργασίας με κορυφαίους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ευρώπης καθώς και με πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής.