Θέσεις εργασίας Junior Systems Engineer, Junior Data Scientist και Junior Systems Administrator

17/06/2022
Junior Systems Engineer
Μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία αναζητά ικανά και δραστήρια άτομα για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων του μέλλοντος.

Το ιδανικό υποψήφιο άτομο θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργανωμένη και μεθοδική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων, καλή γνώση μιας δημοφιλούς γλώσσας προγραμματισμού, και ισχυρή επιθυμία να μάθει καινούργιες τεχνολογίες και μεθόδους. Επίσης απαραίτητα είναι πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής και καλή γνώση Αγγλικών.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον με έμπειρα και δυναμικά στελέχη στο οποίο αναπτύσσονται εφαρμογές και αυτοματισμοί με παλιές σταθερές τεχνολογίες όπως SQL, Web (HTML/CSS/JS), Python και PHP αλλά και με καινούριες τεχνολογίες όπως Rust, και Typescript.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careeratlilly [dot] gr, με την ένδειξη στο θέμα IT2022
 
 
Junior Data Scientist
Μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία αναζητά ικανά και δραστήρια άτομα για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων του μέλλοντος.

Το ιδανικό υποψήφιο άτομο θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργανωμένη και μεθοδική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων, καλή γνώση μιας δημοφιλούς γλώσσας προγραμματισμού, επαφή με κοινά εργαλεία διαχείρισης δεδομένων, και ισχυρή επιθυμία να μάθει καινούργιες τεχνολογίες και μεθόδους. Επίσης απαραίτητα είναι πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής και καλή γνώση Αγγλικών.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον με έμπειρα και δυναμικά στελέχη στο οποίο αναπτύσσονται εργαλεία και αναφορές με παλιές σταθερές τεχνολογίες όπως SQL, Web (HTML/CSS/JS), Python αλλά και με καινούριες τεχνολογίες όπως Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careeratlilly [dot] gr, με την ένδειξη στο θέμα IT2022
 
 
Junior Systems Administrator
Μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία αναζητά ικανά και δραστήρια άτομα για την διαχείριση δικτύων και διακομιστών, και την υποστήριξη χρηστών.

Το ιδανικό υποψήφιο άτομο θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργανωμένη και μεθοδική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων, έντονο ενδιαφέρον για υπολογιστές και δίκτυα, προθυμία να υποστηρίξει χρήστες στην αξιοποίηση τεχνολογικών πόρων της εταιρείας, και ισχυρή επιθυμία να μάθει καινούργιες τεχνολογίες και μεθόδους. Επίσης απαραίτητα είναι πτυχίο Ανώτερης Σχολής και καλή γνώση Αγγλικών.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον με έμπειρα και δυναμικά στελέχη το οποίο υποστηρίζεται από δίκτυα Cisco, διακομιστές Windows & Linux, συσκευές χρηστών Windows & iOS, και πληθώρα από τελευταίας τεχνολογίας πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο careeratlilly [dot] gr, με την ένδειξη στο θέμα IT2022