Προκήρυξη υποτροφιών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

21/06/2022

Αφορά προκήρυξη υποτροφιών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος η οποία αφορά τρεις (3) υποτροφίες στον τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών καθώς και τις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Την αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου τ.ε.