Πρόσληψη πλήρους απασχόλησης -Machine Learning (Intern)