Θέση εργασίας Junior – Mid Full Stack Web Developer - Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Α.Ε.

22/06/2022

Junior – Mid Full Stack Web Developer

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Α.Ε., ιδιωτικό σχολείο (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) στον Άλιμο, αναζητούν Junior – Mid Full Stack Web Developer για άμεση πρόσληψη σε θέση μόνιμης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Συνεργασία στην ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης του σχολείου (μαθητολόγια, προσωπικό, λογιστήριο, ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, διαχείριση ιστοσελίδων, κ.α.).
 • Συντήρηση του συστήματος διαχείρισης και αναβάθμισή του.
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού, μαθητών και γονέων στο σύστημα διαχείρισης και σε γενικά θέματα πληροφορικής.

Ο υποψήφιος

 1. θα εργαστεί σε ομάδα 4 ατόμων συμπεριλαμβανομένου του ιδίου, με σκοπό την καθημερινή ομαλή λειτουργία του Σχολείου και την μακροπρόθεσμη τεχνολογική του αναβάθμιση/εξέλιξη,
 2. θα συμμετάσχει άμεσα στη ανάπτυξη, συντήρηση  και υποστήριξη του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης του Σχολείου,
 3. θα επικοινωνεί και θα υποστηρίζει μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό, όποτε χρειαστεί.  

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη web εφαρμογών ή άλλων με τις τεχνολογίες/γλώσσες:
  • React
  • Node.js
  • MySQL – MariaDB
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:

 • Εμπειρία στην  Next.js, NestJS, Prisma ORM

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές ανάλογες των προσόντων
 • Σταθερό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Αποστολή Βιογραφικών για συνέντευξη: marinamaliaraatgmail [dot] com