Θέσεις εργασίας @ ΙΒΜ

29/06/2022

Το πρόγραμμα “IBM Consulting Associates” αναζητά νέα ταλέντα για 4 θέσεις εργασίας στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ.

• Data and Technology Transformation Consultant  https://careers.ibm.com/job/16075873/data-and-technology-transformation-consultant-associate-program-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

• Cloud Micro-services Consultant  https://careers.ibm.com/job/16052755/cloud-microservices-consultant-associate-consulting-program-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

• Application Developer https://careers.ibm.com/job/16075876/application-developer-associate-consulting-program-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite   

• Package Consultant – SAP   https://careers.ibm.com/job/16084053/package-consultant-sap-hana-fin-fica-associate-athens-gr/?codes=IBM_CareerWebSite

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, να συνεργασθούν με κορυφαίους έμπειρους επαγγελματίες
και να συμμετέχουν σε σημαντικά έργα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Πρόκειται για θέσεις πλήρως απασχόλησης και αορίστου χρόνου.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας και συνεργασία.