Νέα θέση εργασίας Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών - Vector Technologies Ltd

29/08/2022

Η Vector Technologies Ltd, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στη διάθεση και υποστήριξη οργάνων και συστημάτων ηλεκτρονικών μετρήσεων και  ανάλυσης τηλεπικοινωνιών και δικτύων εντός και εκτός Ελλάδας, ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών : Μηχανικό Τηλεπικοινωνιών

Αρμοδιότητες:  

 • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείριση τεχνικών αιτημάτων πελατών
 • Παρουσίαση και Εκπαίδευση πελατών
 • Σύνταξη και Υποβολή τεχνικών προσφορών στον Ιδιωτικό αλλά και Δημόσιο Τομέα
 • Παρακολούθηση εξελίξεων νέων τεχνολογιών και ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικής  ή αντίστοιχης κατεύθυνσης)
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Άριστη γνώση στη χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS office)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών (Ελλάδα & Εξωτερικό)
 • Ανάλογη προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και κινήτρων
 • Συνεχής εκπαίδευση σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία.
 • Σύγχρονο, νέο και  ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Αποστολή βιογραφικών στο infoatvectortechnologies [dot] gr