Προκήρυξη θέσης στο Κέντρο Αριστείας "Κοίος"

12/09/2022

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Ερευνητή Μηχανικού I (Research Engineer I), με έμφαση στο Computer Vision/Machine Learning, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 14/10/22.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3qrPkwG