Ανάρτηση προκήρυξης υποτροφιών 2022-2023 (Εργαζάκειο Ίδρυμα)

20/09/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-2023 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, για τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών.