Ολοκλήρωση εγγραφής προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-23

21/09/2022

Ενημερώνονται οι  νεοεισαχθέντες στο Τμήμα μας φοιτητές με την κατηγορία των Πανελληνίων Εξετάσεων, των πασχόντων με σοβαρές παθήσεις και της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 που έλαβαν sms με τον αριθμό μητρώου τους θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική Γραμματεία https://my-studies.uoa.gr ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:

Θα επισκεφθούν τη σελίδα http://webadm.uoa.gr και θα προβούν στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” -- > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και προκειμένου να αναγνωριστούν από το σύστημα θα τους ζητηθεί να δώσουν:

 • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου δηλαδή 13 ψηφία: 1115 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής 2022 και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου (5 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου)
 • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται)
 • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα τους ζητηθεί να δώσουν το Ονοματεπώνυμο τους με χρήση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων (ακριβώς όπως αναγράφεται στην αστυνομική τους ταυτότητα).  Πρέπει να δώσουν επακριβώς το όνομα και το επώνυμο τους και όχι κάποιο υποκοριστικό (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κώστας).
 • Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα τους ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης τους, καθώς και ένας αριθμός PIN (τον οποίο πρέπει να αποθηκεύσουν), γιατί θα τους χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού τους όταν εγκριθεί η αίτησή τους από την Γραμματεία του Τμήματος (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
 • Κατόπιν θα ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους ανατρέχοντας στην σελίδα http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο ενεργοποίηση λογαριασμού και εισάγοντας το PIN που έχουν αποθηκεύσει.
 • Εφόσον εγκριθεί η αίτηση τους θα τους ζητηθεί να ορίσουν ένα Password χρησιμοποιώντας ως Username το sdi22XXXXX (τα τελευταία 5 ψηφία του αριθμού μητρώου τους) που θα χρησιμοποιούν εφεξής για την είσοδό τους σε όλες τις υπηρεσίες.
 • Μετά την έγκριση των στοιχείων τους από τη γραμματεία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password τους.

Μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία θα ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/   Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ
Θα επιλέξουν τον σύνδεσμο: Νέα αίτηση κάνοντας σύνδεση με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό (δηλαδή χρησιμοποιώντας το username το και password που έχουν ήδη αποκτήσει κατά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία) και θα επιλέξουν την αίτηση 10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών συμπληρώνοντας την αίτηση και
Επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική εγγραφή από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (επισυνάπτεται)
 3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
 4. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικό  γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (για  τους  άντρες  προκειμένου  να  συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία τους και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση)

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα λάβουν στον φοιτητικό τους λογαριασμό e-mail (o οποίος για τους φοιτητές του Τμήματός μας ενεργοποιείται αυτόματα με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική Γραμματεία) και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα https://webmail.noc.uoa.gr/src/login.php (χρησιμοποιώντας το username και password που όρισαν κατά την εγγραφή τους στην Ηλεκτρονική Γραμματεία) Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής.

Κατόπιν μπορούν να κάνουν αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα – πάσο στην ιστοσελίδα https://academicid.minedu.gov.gr/.

Το προσωπικό της Γραμματείας συγχαίρει τους πρωτοετείς φοιτητές και τους εύχεται καλή φοίτηση στο Τμήμα.

Όλα τα αιτήματα ικανοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στέλνοντας μήνυμα από τον φοιτητικό τους λογαριασμό e-mail σε αυτό της Γραμματείας secretatdi [dot] uoa [dot] gr ή μέσω   https://eprotocol.uoa.gr/