Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για ΠΔΕ ακαδ. έτους 2022-23

03/10/2022

Οι φοιτητές που επιλέγησαν κατόπιν κλήρωσης με χρήση της εφαρμογής RANDOM.ORG είναι οι εξής:

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
  ΑΜ
18 1115201900117
12 1115201700063
6 1115201800276
35 1115201200178
22 1115201500105
39 1115201900345
42 1115201800204
9 1115201900082
13 1115201100078
16 1115201900109
29 1115201900297
21 1115201800126
30 1115201400181
25 1115201900164
32 1115201800180
10 1115201800077
15 1115201800112
8 1115201600255
31 1115201400183
19 1115201700093
11 1115201500235
20 1115201700097
1 1115201500008
4 1115201800233
17 1115201900112

Στα επισυναπτόμενα αρχεία αναφέρονται οι αιτούντες (ΑΜ) αλφαβητικά με βάση το επώνυμο, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (σειρά αριθμών 1-43 από την εφαρμογή) και η λίστα των 25 επιλεγέντων.

Σε περίπτωση αποχώρησης και κένωσης θέσεων θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι με τη σειρά του αποτελέσματος της κλήρωσης.

Παρακαλούνται όσες/οι από τους επιλεγέντες δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, να ενημερώσουν την κα Γόγουλου (rgogatdi [dot] uoa [dot] gr) μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.