Θέσεις Εργασίας Μηχανικών Λογισμικού C# ή Front End– CITE – Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης στην Πληροφορική

05/10/2022

Η Ανώνυμος Εταιρεία CITE με αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη στην Πληροφορική, με Έδρα την Αττική (Καισαριανή), η οποία απασχολεί 40 εξειδικευμένους Μηχανικούς Πληροφορικής, αναζητά νέα στελέχη, αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής, για θέσεις εργασίας ανάπτυξης λογισμικού frontend και backend.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί είτε μέσω προϋπηρεσίας είτε μέσω ασκήσεων του προγράμματος σπουδών τους (όπως πχ η Πτυχιακή ή Πρακτική τους), με χρήση C# (Dotnet) ή TypeScript/Angular. Η θέση εργασίας θα μπορεί να αναφέρεται σε μία από τις παρακάτω τεχνολογίες: backend developer (C#), frontend developer (Angular)  ή full stack developer (C# +Angular). Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα έχουν δυνατότητα να εξοικειωθούν βαθύτερα με τις τεχνολογίες αλλά και τις σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 202209devatcite [dot] gr ή το τηλέφωνο 2121020553. www.cite.gr