Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

11/10/2022

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 15/11/2022, και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή Τετάρτη 16/11/2022, και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ