Διαγωνισμός Ανοιχτού Κώδικα - OpenStreetMap

13/10/2022

Διαγωνισμός της δεύτερης εκδήλωσης “Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (OSS4SDGs) – Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες”: https://ideas.unite.un.org/sdg11/Page/Overview

Η επιλεγμένη κοινότητα ανοιχτού κώδικα είναι το OpenStreetMap (OSM), καθώς η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιείται ευρέως από τις ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τα Ηνωμένα Έθνη – Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (UN-OICT) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (EC-DIGIT).

Κατηγορία