Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

14/10/2022
Ο κ. Χάρης Κουμαράς, ερευνητής Γ βαθμίδας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και διδάκτορας του τμήματος, στα πλαίσια ανάπτυξης της ερευνητικής του ομάδας και της συμμετοχής τους σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύων 5G/6G, αναζητά:
- ένα συνεργάτη με εμπειρία/γνώσεις σε Cloud Computing Platforms, Virtualization tools (Openstack), Containers (Kubernetes, Docker) https://bit.ly/3MwA8Zp
- ένα συνεργάτη με εμπειρία σε AI frameworks (e.g. H2O, TensorFlow, PyTorch, Keras, Theano, etc.)  https://bit.ly/3VsueMX
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.
Αποστολή βιογραφικών ή εκδήλωση ενδιαφέροντος με email στο: koumaras [at]iit.demokritos.gr