Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρηματοδοτούμενη έρευνα σε θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Υπολογιστικών Συστημάτων

24/10/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χρηματοδοτούμενη ερευνητική εργασία με πλήρη απασχόληση σε θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Υπολογιστικών Συστημάτων

[ στην ομάδα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών http://cal.di.uoa.gr ]

Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται και διακρίνεται διεθνώς σε ερευνητικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και τα Υπολογιστικά Συστήματα και συγκεκριμένα με την αξιολόγηση και την βελτίωση των επιδόσεων (απόδοση), της ενεργειακής κατανάλωσης, και της αξιόπιστης λειτουργίας των μικροεπεξεργαστών, των μνημών, και των επιταχυντών ειδικού σκοπού των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών. Τα ερευνητικά αποτελέσματα της ομάδας δημοσιεύονται στα κορυφαία συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και κάτοχοι μεταπτυχιακού ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών (ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκληρώνουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές). Η χρηματοδοτούμενη ερευνητική εργασία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Υπολογιστικών Συστημάτων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της στοίβας του υλικού και του λογισμικού ετερογενών υπολογιστικών συστημάτων που βασίζονται στην αρχιτεκτονική RISC-V με έμφαση στην απόδοση, την ενέργεια, το κόστος, και την αξιοπιστία για σημαντικά πεδία εφαρμογών.

Ζητούμενο υπόβαθρο (πολύ καλή γνώση στα περισσότερα από τα παρακάτω):

  1. Προγραμματισμός σε γλώσσες C, C++, Python
  2. Λειτουργικά συστήματα και προγραμματισμός συστήματος (Linux, Bash)
  3. Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (συμβολική γλώσσα μικροεπεξεργαστών RISC όπως MIPS, RISC-V, ARM ή CISC: x86)
  4. Μικροαρχιτεκτονική
  5. Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με γλώσσες περιγραφής υλικού

Απαραίτητη η προφορική και γραπτή χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να αποστείλουν στο dgizopatdi [dot] uoa [dot] gr με θέμα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος <Επώνυμο> <Όνομα> τα εξής:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους σπουδών
  3. Αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων
  4. Τίτλους σπουδών αγγλικής

Δημήτρης Γκιζόπουλος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
http://www.di.uoa.gr/~dgizop