Ενημέρωση για τις δηλώσεις συγγραμμάτων

25/10/2022

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23 η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης  συγγραμμάτων https://eudoxus.gr/ διασυνδέεται με το μηχανογραφικό σύστημα των προπτυχιακών φοιτητών https://my-studies.uoa.gr.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανοίξουν πρώτα οι δηλώσεις μαθημάτων https://my-studies.uoa.gr  και εφόσον οι φοιτητές δηλώσουν μαθήματα κατόπιν θα μπορέσουν να δηλώσουν τα αντίστοιχα συγγράμματα https://eudoxus.gr/.  

Προκειμένου να ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να κατατεθούν από τους διδάσκοντες τα βαθμολόγια της εξεταστικής  Σεπτεμβρίου 2021-22.

Κατηγορία