Στρατηγική Συνεργασία για Προσλήψεις Εξειδικευμένου Προσωπικού για απασχόληση στον τομέα του Financial Engineering

09/11/2022

Η Stout και πιο συγκεκριμένα το Digital Data Analytics (DDA Group), επεκτείνεται και αναζητά εξειδικευμένο προσωπικό για άμεση πρόσληψη στην Ελλάδα, στη Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Άμεσες Προσλήψεις:

 • Full Stack Analysts (𝐛𝐨𝐭𝐡 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐠𝐫𝐚𝐝𝐬 & 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐬) στο DDA Group – (Απευθύνεται και σε άτομα χωρίς εμπειρία) - (Κωδικός Θέσης: DDA/11.2022)
 • Οι θέσεις εργασίας προορίζονται για Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Επισημαίνω ότι η εταιρία μας επέλεξε να συνεργαστεί με τη CDialogues που εδρεύει στην Αθήνα με στόχο τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων προσλήψεων και παροχή κατάλληλου τεχνολογικού υλικού άμεσα μέχρι να ανοίξουν και επίσημα τα γραφεία της Stout.

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον Κωδικό Θέσης): Jobsatcdialogues [dot] com ή https://careers.cdialogues.com

Πληροφορίες για την εταιρία και τo DDA group:

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις στo επισυναπτόμενo pdf (στα Αγγλικά).

Συνοπτικές λεπτομέρειες για τη θέση:

Full Stack Analyst – Digital & Data Analytics

Full Stack Analysts in the Digital & Data Analytics group will be part of a great team focused on developing and creating innovative solutions to solve real-world problems across different industries.

At Stout, you’re engaged in real work right away.

Major Duties and Responsibilities:

As an Analyst, a typical day might include:

 • Developing, testing and deploying software solutions
 • Applying statistical and machine learning methods to analyze data from different industries
 • Working with large, complex datasets and implementing big data algorithms
 • Writing client-side and server-side code for web-based applications
 • Extracting and visualizing data from multiple sources
 • Building rapid software prototypes and accelerators by following agile principles
 • Leveraging RPA bots to automate repetitive tasks

Knowledge, Skills & Abilities:

The Analyst should have a passion for technology and creating tangible, useable software, and should have the following academic and professional experience:

 • Completion of an undergraduate or graduate degree in Computer Science, Computer Engineering, Applied Math, Statistics or related areas
 • Solid understanding of OOP software design and architecture
 • Sound programming skills in Python, Java, Scala or R
 • Proficiency with front end development in JavaScript, HTML and CSS
 • Familiarity with JavaScript libraries and frameworks, such as Angular JS, React or D3
 • Solid knowledge of database technologies, including relational (e.g., SQL, MySQL, etc.) and nonrelational
 • (e.g., MongoDB, CouchDB, etc.) databases
 • Understanding of cloud computing and skills in one cloud platform (AWS, Azure, or GCP)
 • Knowledge of code versioning tools (Git, SVN, etc.)
 • Understanding of network security protocols and data encryption algorithms
 • Exposure to RPA software a big plus
 • Coursework/practical experience with:
  • OOP programming languages, preferably python
  • Software design patterns
  • Data structures and efficient data storage methods
  • Machine learning, data analysis and data visualization techniques
  • Web libraries and frameworks
  • Big data analysis and cloud computing

Please submit your CV to: Jobsatcdialogues [dot] com or https://careers.cdialogues.com referring the Job Code

All applications are considered as strictly confidential.