Θέσεις εργασίας σε εργαστήριο του Τμήματος (Εργαστήριο Πόλιτισμικής Τεχνολογίας)