Θέση Support Engineer-Junior Developer στο τμήμα Πληροφορικής-Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη)

11/12/2022

Ζητείται συνεργάτης για πλήρη απασχόληση ως Support Engineer και Junior Developer στο τμήμα πληροφορικής της τεχνικής εταιρείας Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. (www.eteth.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι των τμημάτων / σχολών :

  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (AEI) ή
  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (AEI) ή
  • Πληροφορικής (AEI)

Απαιτείται:
1. Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux (Ubuntu, Debian) και Windows
2. Καλή γνώση δικτύων υπολογιστών
3. Γνώση του βασικού hardware των υπολογιστών
4. Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητές επιπλέον γνώσεις (θα συνεκτιμηθούν):
- καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python (θα συνεκτιμηθεί η πιστοποίηση στο αντικείμενο)
- καλή γνώση Linux bash και scripting
- ικανότητα εργασίας σε headless environments (π.χ. Linux servers)
- γνώση προγραμματισμού firewalls (π.χ. pfSense), γνώση τεχνολογίας συνδέσεων VPN (π.χ.
openVPN)
- γνώση virtualization platforms (π.χ. Proxmox, Virtualbox, Docker)
- Θα συνεκτιμηθούν πιστοποιήσεις γνώσης των λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows.
- Θα συνεκτιμηθούν πιστοποιήσεις γνώσης δικτύων υπολογιστών ή ασφάλειας δικτύων.

Αναζητούμε συνεργάτες με δημιουργικό πνεύμα και όρεξη να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να υποστηρίξουν τεχνικά του χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων της εταιρείας μας, καθώς επίσης και να επενδύσουν στη γνώση open source εφαρμογών προκειμένου να συμβάλουν στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και καθηκόντων του τμήματος Πληροφορικής της εταιρείας και γενικότερα της υποδομής της.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email iavraamateteth [dot] gr