Εορταστικό ωράριο Γραμματείας

28/12/2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 30/12/2022 και την Δευτέρα 2/1/2023 η
Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή.

Κατηγορία