Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών και Κενές Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Αριστείας "Κοίος"

03/01/2023

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 17/2/23. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3GylKyr

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων Business Development Manager και Innovation Hub Manager για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 17/2/23. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3jyd2qT

 

Tο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (Research Associate/Postdoc Researcher) με έμφαση στα συστήματα ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 13/2/23. Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3P61uaj