Ανακοίνωση αποτελεσμάτων CIVIS 23-24

13/01/2023

Στο e-class του Μαθήματος ΕΡΑΣΜΟΣ - CIVIS (F118)

Στον φάκελο: Έγγραφα->Για φοιτητές->CIVIS 23-24, έχει αναρτηθεί ο πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα της μοριοδότησης για το CIVIS ακ. έτους 2023-2024.
(https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=F118&openDir=/4d6bc6dbvwgr/637dd13fsa4A)

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι φοιτητές να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τον κ. Αλεξανδρόπουλο εάν αποδέχονται την θέση.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ,
μέσω αποστολής email. Για αυτόν τον λόγο παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 

Κατηγορία