14 νέες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΕΤΤ

16/01/2023

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση ΕΕΤΤ 1049/006/31.10.2022 Προκήρυξη πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (ΑΔΑ: 61Ε6639-ΩΨΚ, ΦΕΚ 76/ΑΣΕΠ/28.11.2022).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 14 νέες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην #ΕΕΤΤ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Λήξη προθεσμίας: 27/1/2023. https://bit.ly/3XiAlnQ