Κληροδοτήματα για προπτυχιακές υποτροφίες

09/02/2023

Kατάσταση κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες, με επιλογή, σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ:  Υποτροφίες σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  250,00 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:    2021-22  

2. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ: Υποτροφίες  σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις  φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που  θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400,00.€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:     2021-22  

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ: Υποτροφίες  σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών) όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που  κατάγονται από τη Μακεδονία, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους  στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  250,00 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:     2021-22  

4.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ:Υποτροφίεςσε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’, προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας   300,00 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:     2021-22  

5. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ:

Α. Υποτροφίες σε  άπορους μαθητές Δημοτικού, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό 50,00 €.

Β. Υποτροφίες σε  άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων.Μηνιαίο ποσό  90,00 €.

Γ. Υποτροφίεςσε  άπορους  σπουδαστές  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καταγόμενους  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων.    Μηνιαίο ποσό   200,00 €.

Δ. Υποτροφίες σε  άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της Χώρας, καταγόμενους  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων.    Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας 200,00 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:      2019-20  

6. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Υποτροφίες σε φοιτητές όλων  των Σχολών και των Τμημάτων  των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση,  ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων  των  απόρων. Το μηνιαίο  ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 300,00 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:   2021-22  

7. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ:  Υποτροφίες σε Κυθήριους  πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας  160,00 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:    2021-22  

8. ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ: Υποτροφίες σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, καταγόμενη/νο από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές της/του. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 102,71 €.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:   2021-22  

9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: Υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής είτε από τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 117,39 €
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:    2021-22  

Έντυπο αίτησης για προπτυχιακές υποτροφίες  (κοινό για όλες τις προκηρύξεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 7-4-2023