Θέσεις ερευνητικής απασχόλησης για φοιτητές και Κενή Θέση στο Κοίος

09/02/2023

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει 5 θέσεις Ερευνητικής Απασχόλησης (Undergraduate Research Opportunities Program) για την καλοκαιρινή περίοδο 2023 για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου, 2023

Πληροφορίες: https://bit.ly/3JPxheQ

_________________________________________________________________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Human Resource Specialist, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Μαρτίου, 2023

Πληροφορίες: https://bit.ly/3JMziIN