Έναρξη διαλέξεων του μαθήματος "Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση"

22/02/2023

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση" θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 2/3/2023 στις 14:15.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass: https://eclass.uoa.gr/courses/DI570/

Κατηγορία