Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

03/03/2023

Οι αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-class μέχρι 15 Μαρτίου 2023.

Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.

Κατηγορία