Πρόσκληση για συμμετοχή ενδιαφερόμενων φοιτητών στο Unikraft Athens Hackathon

13/03/2023

Την Πέμπτη και Παρασκευή, 30-31 Μαρτίου, 2023 διοργανώνεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ το Unikraft Athens Hackathon.

 

Το Unikraft είναι ένα γρήγορο, ασφαλές και ανοιχτού κώδικα Development Kit για unikernels. Αποτελείται από ένα εκτεταμένο σύστημα κατασκευής unikernel που περιλαμβάνει τόσο το οικοσύστημα πυρήνα όσο και ένα σύνολο από εξωτερικές βιβλιοθήκες που διευκολύνουν την λειτουργικότητα ενός unikernel. Το Unikraft παρέχει εξαιρετική εξειδίκευση, υψηλή ασφάλεια, ελάχιστο αποτύπωμα μνήμης, υψηλή απόδοση και γρήγορους χρόνους εκκίνησης.

 

Τα unikernels, γνωστά και ως library operating systems, αποτελούν εξέλιξη των containers. Πρόκειται για λειτουργικά συστήματα που παρέχουν εξειδικευμένη λειτουργικότητα για τις ανάγκες μίας μοναδικής εκτελούμενης εφαρμογής. Ως εκ τούτου, είναι ελαφρύτερα (lightweight), ασφαλέστερα, και πιο αποδοτικά από λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε μονολιθικούς πυρήνες.

 

Για την συμμετοχή στο Hackathon χρειάζεται εγγραφή (μέχρι τις 26/3).

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://unikraft.org/community/hackathons/2023-03-athens/

 

Κατηγορία