Πρόσκληση εθελοντών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

23/03/2023

Η Μονάδα Προσβασιμότητας αναζητά εθελοντές φοιτητές, πρόθυμους να υποστηρίξουν συμφοιτητές τους στα μαθήματα "Αναγνώριση προτύπων, μηχανική μάθηση", "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I", "Δίκτυα Επικοινωνιών Ι", "Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική και Σύγχρονη Φυσική", "Καινοτομία και επιχειρηματικότητα", "Προγραμματισμός συστήματος", "Συστήματα Επικοινωνιών", "Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων", "Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων" και "Τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου".

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

Πρόσκληση εθελοντών

 

Κατηγορία