Πρόσκληση για επιλογή εξερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος «Swiss European Mobility Programme» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

24/03/2023

Οι αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-class μέχρι 31 Μαρτίου 2023.

Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.

Κατηγορία