Προκήρυξη για το πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας

27/03/2023

Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.