Δηλώσεις μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-23

31/03/2023

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr, από Δευτέρα 03/04/2023 έως και Κυριακή 30/04/2023.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεστε, ως εξής:

  • 8 μαθήματα για όσους είστε στο 2ο έτος (4ο εξάμηνο)
  • 10 μαθήματα για όσους είστε στο 3ο και 4ο έτος (6ο και 8ο εξάμηνο) και
  • 12 για όσους είστε στο 5ο έτος και άνω (9 ο εξάμηνο και άνω, επί πτυχίω)

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες δεν θα κάνετε δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022-23 έχουν ήδη δηλωθεί σε όλους από την Γραμματεία σύμφωνα με την από 04/09/2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Oι επί πτυχίω φοιτητές/τριες (9ο εξάμηνο και άνω) θα δηλώσετε έως 24 μαθήματα, που παρακολουθείτε κατά το εαρινό εξάμηνο αλλά και όσα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου επιθυμείτε να εξεταστείτε κατά την ΕΑΡΙΝΗ εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Ιούνιος 2023) με την προϋπόθεση ότι έχετε παρακολουθήσει και έχετε εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας.
Όσα μαθήματα απαιτούν εργασίες για την συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (δηλαδή εξεταστική ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023).

Μπορείτε να μεταβάλλετε τη δήλωση σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.
Με τη λήξη της προθεσμίας, η γραμματεία θα λάβει υπόψη της ΜΟΝΟ την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης σας θα πρέπει να προσέξετε το βήμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ», διότι αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας.
Οφείλετε να επαληθεύσετε την ορθότητα της δήλωσης σας εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Σημείωση: Στο ιστορικό δηλώσεων στο my-studies εμφανίζεται η δήλωση σας αφού γίνει οριστικοποίηση από την Γραμματεία, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων δηλαδή μετά την 01/05/2023.

Υπενθυμίζουμε ότι πλέον δεν δηλώνετε συγγράμματα στο my-studies αλλά μόνο μαθήματα.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 210 727 5192, 210 727 5338 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretatdi [dot] uoa [dot] gr
 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23 η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων https://eudoxus.gr/ διασυνδέεται με το μηχανογραφικό σύστημα των προπτυχιακών φοιτητών https://my-studies.uoa.gr.

Αυτό σημαίνει ότι συνδέεστε στο Εύδοξο https://eudoxus.gr/ και επιλέγετε τα συγγράμματα των μαθημάτων που έχετε ήδη δηλώσει στο https://my-studies.uoa.gr. Το σύστημα του Ευδόξου ελέγχει εκείνη την στιγμή αν υπάρχουν ήδη δηλωμένα τα μαθήματα στο my-studies και μόνο τότε σας αφήνει να προχωρήσετε στην διαδικασία παραλαβής.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων ξεκίνησαν τη Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)