Θέσεις εργασίας - IBM

24/04/2023

Στα πλαίσια του Προγράμματος: “IBM Consulting Associates”  αναζητούνται νέα ταλέντα για 4 θέσεις εργασίας στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ. https://www.ibm.com/careers/us-en/search/?search=Associate&filters=level:Entry%20Level,primary_country:GR

Πιο συγκεκριμένα, είναι οι κάτωθι θέσεις, και απευθύνονται σε τελειόφοιτους ή και απόφοιτους έως 2 ετών :

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, να συνεργασθούν με κορυφαίους έμπειρους επαγγελματίες
και να συμμετέχουν σε σημαντικά έργα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Πρόκειται για θέσεις πλήρως απασχόλησης και αορίστου χρόνου.