Ενημέρωση των εγγεγραμμένων Φοιτητ(ρι)ών για τη δυνατότητα εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

03/07/2023

Οι φοιτητές/τριες με την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ θα μπορούν να:

  • Λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για επιμορφωτικές δράσεις, σεμινάρια και εργαστήρια που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων στην αγορά εργασίας,
  • Έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής  (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία συνέντευξης κ.α. ),
  • Ενημερώνονται για ευκαιρίες απασχόλησης και προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
  • Εγγράφονται σε  εκδηλώσεις που θα σας φέρουν σε επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς για εύρεση εργασίας (π.χ. Ημέρες Καριέρας),
  • Έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό και χρήσιμους οδηγούς για τα επόμενα βήματα  ύστερα από την αποφοίτηση τους,