Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών Πανελλήνιες ακαδ. έτος 2023-24

08/09/2023

Καλούνται οι  νεοεισαχθέντες στο Τμήμα μας επιτυχόντες με την κατηγορία των Πανελληνίων Εξετάσεων, και της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ακαδ. έτους 2023-2024 να καταθέσουν τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά από Δευτέρα 11 έως Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ. 

Προκειμένου να συνδεθούν θα χρειασθούν τους κωδικούς του TAXIS NET  των ιδίων ή αν δεν διαθέτουν ενός εκ των δύο γονέων και θα επιλέξουν την αίτηση 10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών.  

Στο πεδίο Προς: θα επιλέξουν το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, Δ/νση Κατοικίας εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία των ίδιων (εφόσον έχουν κωδικούς ΤΑΧΙS NET) ή του γονέα ο οποίος έχει κάνει σύνδεση με τους κωδικούς του TAXIS NET.

  1. Στα δικαιολογητικά θα επισυνάψουν την αστυνομική ταυτότητα του νεοεισαχθέντα (και τις δύο όψεις)
  2. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα επισυνάψουν υπογεγραμμένη την Ηλεκτρονική Εγγραφή από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
  3. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό  γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (για  τους  άντρες  προκειμένου  να  συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία τους και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Προσοχή:

Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής και το έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ως όφειλαν ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό και το πιστοποιητικό διαγραφής θα σταλεί υπηρεσιακώς στην Γραμματεία του Τμήματος από την Γραμματεία του προηγούμενου Τμήματος.

Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας) και έχουν λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής θα το επισυνάψουν και ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Μετά την λήξη της προθεσμίας οι φοιτητές θα λάβουν  SMS και email στα στοιχεία που δηλώσαν στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου και οδηγίες εγγραφής στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Οι φοιτητές θα λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα https://www.di.uoa.gr/announcements