Νέα θέση εργασίας Full stack/ETL Developer- AINIGMA TECHNOLOGIES