Κατάθεση δικαιολογητικών των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρητετούν στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2023-24

03/10/2023

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα μας ακαδ. έτους 2023-24 με τις ανωτέρω κατηγορίες, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθμ. Φ.152/109944/Α5/2-10-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (επισυνάπτεται) από Τρίτη 03/10/2023 έως Τρίτη 10/10/2023 στην Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00 – 14:00).

Η αίτηση και τα  δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση τους από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Κατηγορία