Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

06/11/2023

Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 10/11/2023.

Πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής: Ιστοσελίδα δομής ΓΕΦΥΡΑ : www.gefyra.com.gr

Ποστερ