Κενές θέσεις στο Κέντρο Αριστείας "Κοίος"

10/11/2023

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Διευθυντή Διοίκησης (Director of Administration), για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023

Πληροφορίες: t.ly/Ychtn

___________________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας για το ERC Consolidator Grant "URANUS".

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 6/12/2023

Πληροφορίες: shorturl.at/pxG01

_____________________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Software Engineer, με έμφαση σε θέματα κυβερνοασφάλειας για συστήματα ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/ypbs67jf

_____________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Solution Architect, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: https://tinyurl.com/2w764mz2

_______________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, με έμφαση στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/4hefkwpk

_____________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, με έμφαση στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/bddcf6yy

_______________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή/και Ερευνητή/τρια Μηχανικού, με έμφαση στα Συστήματα Ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/mrx9vxyc

___________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Μηχανικού, με έμφαση σε βιοϊατρικά θέματα, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023

Πληροφορίες: tinyurl.com/3etsj7nb