Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στον 7ο κύκλο του Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

13/11/2023

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, στον 7ο κύκλο του Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης του Κέντρου Αρχιμήδης και παρακαλούμε για την προώθηση της ενημέρωσης σε τυχόν ενδιαφερόμενους φοιτητές ή/και ερευνητές.

Οι επιχειρηματικές ομάδες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να εξελίξουν μία επιχειρηματική ιδέα, λαμβάνοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης (mentoring), καθώς και πρόσθετες παροχές (perks).

Η αναλυτική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο: https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/

Κατηγορία