Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2024-25 | Η πόλη του αύριο ανοίγει ξανά τις πόρτες της

20/12/2023

Υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο Στέλιος ανακαλύπτει νέα φάρμακα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Χριστίνα μελετά τη χρήση νανοσωματιδίων για τη θεραπεία του καρκίνου. Η Ειρήνη ανοίγει νέους δρόμους στην περιβαλλοντική πολιτική. Ο Δημήτρης αναζητά νέες εξισώσεις στη θεωρητική φυσική. Η Χριστίνα θέτει τις βάσεις της ψηφιακής ηθικής. Η Μελπομένη αναδεικνύει το έργο του Κ. Π. Καβάφη στη Γαλλία. Η Κατερίνα χτίζει νέες γέφυρες επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα. Εκείνοι, μαζί με άλλους 7.660 κατοίκους, ανοίγουν νέους δρόμους με τη γνώση, το ταλέντο και τις ιδέες τους, που κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη. Από το 1978 έως σήμερα, το Ίδρυμα Ωνάση εργάζεται συστηματικά για την απελευθέρωση δυνάμεων στο εξωτερικό, μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, εστιάζοντας στις επιστήμες του μέλλοντος.

Η Πόλη του Αύριο μεγαλώνει χάρη σε εσάς. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ξεκίνησε.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση Υποτροφιών, τους σχετικούς όρους και τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Προκήρυξη, στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών, ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών, μέσω email στη διεύθυνση scholarship [dot] applicationsatonassis [dot] org ή στα τηλέφωνα (+30) 2103713053, -054, -055, -056, -057.