Πρόσκληση επιλογής φοιτητών για Ελβετικά Παν/μια (Swiss Εuropean Mobility Programme) 2024-25

21/02/2024

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι κινητικότητες (εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και καθηγητών) χρηματοδοτούνται από την Ελβετία (Πρόγραμμα: Swiss Εuropean Mobility Programme-SEMP) και η  διαδικασία συμμετοχής και επιχορήγησης καθορίζεται από τον Ελβετικό Εθνικό Φορέα (βλ. https://www.movetia.ch/en/programmes/europe/swiss-programme-for-erasmus/higher-education).