Δήλωση μαθήματος "Δημιουργία νέας επιχείρησης" μέχρι Πέμπτη 7 Μαρτίου

04/03/2024

Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 8/3/2024 (πρώτο μάθημα online)
Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα 15.00-18.00
Το μάθημα θα διεξάγεται στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Νομική) στο Κέντρο της Αθήνας (Σόλωνος)
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το μάθημα θα έχει την μορφή εργαστηρίων και Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Καθώς το μάθημα έχει ανώτατο όριο τα 50 άτομα, παρακαλώ μην δηλώνετε το μάθημα αν δεν είστε σίγουροι πως θέλετε να το παρακολουθήσετε.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για να δηλώσετε το μάθημα συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/KX4CSicczqZSaaw68
 

Κατηγορία