Σύνδεσμος για την έναρξη παραδόσεων μαθήματος Νομικής ΕΚΠΑ "Νομική Πληροφορική"